TRANSPARENCY REPORT

    2019 Transparency Report
    Kurumumuz 2019 yılında Kayik Denetimine yetkili olmadığı için döneme ait şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve Kamu Gözetim Kurumu'na (KGK) bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.


    2018 Transparency Report
    Kurumumuz 2018 yılında Kayik Denetimine yetkili olmadığı için döneme ait şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve Kamu Gözetim Kurumu'na (KGK) bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.