Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden CNS Bağımsız Denetim AŞ (CNS olarak anılacaktır) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

CNS olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim bilgileriniz, işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, CNS'nin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • CNS tarafından sunulan muhasebe, vergi, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim veya konferans düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin sağlanması,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Çeşitli hizmet ve endüstrilere ilişkin her türlü rapor, bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • Bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve CNS’ye iletilen kararların uygulanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla CNS'nin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • CNS tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,


4. Kanun uyarınca haklarınız:

Taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, Özce Center, No:3 Kat:1 Ataşehir/İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya info@cnsdenetim.com.tr adresine mail yolu ile yapabilirsiniz. CNS başvuru taleplerini talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.